Podróże

Humor szkolnych sprawdzianów

Pytanie:

Co to są izobary?

Odpowiedzi:

"Mierniki ciśnienia"

 

Pytanie:

Wymień opady?

Odpowiedzi:

Uczeń zostawia puste miejsce. Pytam czy nie wie jakie są opady. Otrzymuję odpowiedz, że nie ma pojęcia. Pytam czy to żart. Uczeń, twierdzi, że ma totalne zaćmienie i nie wie jakie są opady...

 

Pytanie:

Wymień osady

Odpowiedzi:

"smog, czadź, głębowa"

 

Pytanie:

Co to są izobary?

Odpowiedzi:

"Mierniki ciśnienia"

"wykresy"

"To przyrząd wyznaczający ciśnienie"


Pytanie:

Opisz front ciepły.

Odpowiedzi:

"Front ciepły jest wtedy, gdy ciepła temperatura jest w zimnym miejscu"

"Front ciepły powstaje wtedy, gdy ciepłe powietrze wciska się w zimne, niesie dzięki wiatrom na ląd przepływ ciepły prąd morski."

 

Pytanie:

Czym jest klimat astrefowy?

Odpowiedź:

"Klimat obejmujący całą kulę ziemską"

 

Pytanie:

Wymień czynniki klimatotwórcze

Odpowiedź:

 

"globalne ocieplenie, obrót Ziemi wokół własnej osi, wycinka drzew, okrążanie słońca, występowanie pory suchej i deszczowej"

 

Pytanie:

Wyjaśnij czym są izotermy

Odpowiedź:

 

"Różne przeszkody ograniczające dojście ciepła"

 

Pytanie:

Opisz front chłodny

Odpowiedź:

 

"Jest to wiatr morski. Może on zmniejszyć opady. Tak powstała pustynia Atacama."

 

Pytanie:

Co oznacza dress code: black tie i kiedy go stosujemy?

Odpowiedzi:

"Ubiór podobny do innych  żeby nie rzucać się w oczy. Używany do tego aby nauczyciel nas nie zapytał"

"To oznacza nie zgodne z savoir-vivre, nie przestrzeganie zasad takie "nie fair"

 

Pytanie:

Co oznacza dress casual i kiedy go stosujemy?

Odpowiedź:

"Oznacza ubieraj się zwyczajnie. Powinno się zastosować na przykład ze sprzedawcami z Chin bawełny żeby wyglądać na osobę milszą bliższą jego klasie społecznej by zobaczył nas jako podobną sobie."

 

Pytanie:

Wyjaśnij na czym polega i kiedy występuje w Polsce powódź roztopowa.

Odpowiedzi:

"Jest wtedy, gdy lodowce odmrażają się na skutek czego jest zalanie. W Polsce może nastąpić podczas mroźnej zimy

Może wystąpić po obfitych opadach śniegu lub mrozach."

 

Pytanie:

Co to jest prokrastynacja?

Odpowiedzi:

"Mózg przerażony ilością roboty do zrobienia więc zaczyna prokrastynować czyli odkładać wszystko na później (jak np. przed sprawdzianem z przedsiębiorczości)"

 

Pytanie:

Co to jest PKD?

Odpowiedzi:

"Brzmi jak jakiś ciężki karabin maszynowy radzieckiej produkcji"

"Pomorska kolej dojazdowa"

 

Pytanie:

Wymień 3 skutki mobbingu

Odpowiedzi:

"Większa popularność firmy, lepsze zarobki, wzbogacenie się firmy"

 

Pytanie:

Na czym polega ogłoszenie przez firmę upadłości?

Odpowiedzi:

"Polega na oznajmieniu iż dana firma nie będzie już dłużej zajmować się danym towarem, pokazać innym ludziom, że firma jest teraz „wolna” i można odkupić i przejąć do własnych czynów."

"Polega na tym, ze firma zarabia mniej niż na płace pracowników. Firma musi zapłacić pracownikom i pomóc im znaleźć nową pracę"

"Firma już na siebie nie zarabia tyle ile powinna, ale nie jest jeszcze niewypłacalna."

 

Pytanie:

Co oznacza pojęcie psucia monety?

Odpowiedzi:

"Jest to spiłowywanie monety aby płacić nią za te same towary mniejszą wartością. Z części spiłowanych można było wytworzyć więcej monet, czyli jest to oszukiwanie systemu."

"Psucie monety wzięło się z czasów kiedy monety były produkowane z kruszców nietrwałych, które z biegiem czasy psuły się po prostu."

"Czyli gardzenie, psucie wartości, nie szanowanie"

 

Pytanie:

Podaj nazwę instytucji, która odgrywa nadrzędną rolę w systemie bankowym kraju. Jest emitentem pieniądza.

Odpowiedzi:

"Pieniądza elektryczny"

 

Pytanie:

Podaj sposoby zabezpieczania przez bank kredytu.

Odpowiedzi:

"Komornik"

 

Pytanie:

Rodzaje lokat bankowych

Odpowiedzi:

"Termiczna, terminalna, retresywna, rencistowska, reumatyzująca"

 

Pytanie:

Czemu ma służyć napromieniowywanie żywności?

Odpowiedzi:

"podmienienie żywności wroga na napromieniowaną
zabicie teściowej"

 

 

Pytanie:

Co to jest cyrk lodowcowy?

Odpowiedzi:

"to ciagłe wędrówki lodowców po konkretnym kontynencie"

"To czas w jakim lodowiec wysuwa się z ziemi."

 

 

Pytanie:

Jakie mogą być skutki wybuchu wulkanu?

Odpowiedź:

"Rozgniewanie bogów ognia na Hawajach"

 

 

Pytanie:

co to jest egzaracja?

Odpowiedź:

"to ucięcie komuś głowy"

 

 

 

Pytanie:

Wytlumacz na czym polega orogeneza.

Odpowiedź:

"to inaczej rozwój danego gatunku zwierząt. Może być np orogeneza małp."

 

 

Pytanie:

Jakie uprawy dominują w Polsce?

Odpowiedź:

"Wśród zbóż w Polsce najwięcej uprwia się surowców i rudy metali."

 

 

Pytanie:

Wyjaśnij pojęcie przemsyłu

Odpowiedź:

"To rozwój używający dużej ilości energii"

 

 

Pytanie:

Co nalezy do czynników rzeźbotówrczych?

Odpowiedź:

"siłowania"

 

 

Pytanie:

Wyjasnij pojęcie "świnska górka"

Odpowiedź:

"Góra, na której hodowla trzody chlewnej jest największa."

 

 

Pytanie:

Jak nazywamy las deszczowy w Ameryce Południowej?

Odpowiedź:

"Salem."

 

 

Pytanie:

Jakie organizacje międzynarodowe, do których należy Polska podejmują działania w celu ochrony ludności cywilnej?

Odpowiedź:

"NETTO"

 

 

Pytanie:

Co to jest promieniotwórcze skażenie terenu?

Odpowiedź:

"Skażenie terenu drobnoustrojami produkującymi promieniowanie."

 

 

Pytanie:

Jakie są korzystne czynniki do osadnictwa we wschodniej Australii?

Odpowiedź:

"Występuje tam wiele roślin, które można wykorzystać np wełna."

 

 

Pytanie:

Co to jest dziura ozonowa?

Odpowiedzi:

"Taka dziura, która wchłania wszystko."

"Chroni przed promieniowaniem UF."

 

 

Pytanie:

Wyjaśnij pojęcie rzeka okresowa.

Odpowiedź:

"Rzeka, która jest jak październikowy śnieg w Polsce. Pojawia się i znika."

 

 

Pytanie:

Co to jest archipelag?

Odpowiedź:

"Pasmo górskie ciągnace się na kontynencie np. Alpejski."

 

 

Pytanie:

Co to jest endemit?

Odpowiedź:

"To skała utworzona najczęściej w skutek erozji m.in wystepuje taka w Ayers Rock."

 

 

Pytanie:

Co to jest ekumena?

Odpowiedź:

"To wystające głazy lodowe."

 

 

Pytanie:

Co to jest ostaniec krasowy?

Odpowiedzi:

"Jest to górka, która ostała się na łące, jest jedna".

"To zbity less i piasek w formie takiego grzybka".

 


Pytanie:

Który kraj wg Ciebie w Europie jest najbardziej atrakcyjny turystycznie?

Odpowiedź:

"Jest to Islandia, ponieważ jest to kraj pełen zabytków, zachwyca kuchnią i jest związany historycznie z Polską".

 


Pytanie:

Jaki jest związek między wulkanami w Japonii, a rowami oceanicznymi?

Odpowiedź:

"W życiu codziennym jest bardzo niebezpiecznie, ponieważ przesuwa się płyta tektoniczna, która wywołuje tajfuny"

 

 

Pytanie:

Wyjaśnij co to jest wieś?

Odpowiedzi:

"To obszar bez praw wyborczych, do 500 mieszkańców"

"wieś to mała mieścina, która nie ma nadanej nazwy miasta i ma mniej mieszkańców niż miasto".

 

 

Pytanie:

Wyjaśnij co to jest miasto?

Odpowiedź:

"Ośrodek życia sporej części ludności"

 


Pytanie:

W jakich miesiącach wieje letni monsun????

Odpowiedź:

"W miesiącach... PARZYSTYCH....".

 

Pytanie:

wady i zalety transportu kolejowego w Polsce:

Odpowiedzi:

"- przepływ powietrza (w lecie powiew) ..................?????"

"- Na przestrzeni lat ten transport na pewno będzie się uksztaltował bardzo różnie. Prawdopodobnie będzie bardziej użytkowany przez to, że nie ma w nim dużego ruchu drogowego i jest brak tzw "korków."

"- transport kolejowy leży i kwiczy"

"- wiele wagonów pamięta czasy PRZEDWOJENNE."

 

 

Pytanie: 

Wady transportu lotniczego w Polsce: 

Odpowiedź:

"inwestowanie w urządzenia latające..."

 

 

Pytanie:

Wymień produkty wyrzucane przez wulkan: 

Odpowiedź:

"materiały pirotechniczne"

 

 

Pytanie:

Wymień skutki wybuchu wulkanu: 

Odpowiedź:

"brzydkie pozostałości"

"zasilanie elektrowni ciepłym powiewem"

 

 

Pytanie:

Opisz w przykładach związek miedzy człowiekiem i atmosfera ( w obie strony): 

Odpowiedź:

"Człowiek nie może żyć bez atmosfery i atmosfera nie może istnieć bez człowieka"

 

Pytanie: 

Jakie czynniki decydują o tym, ze Chiny sa krajem atrakcyjnym dla zagranicznych inwestorów?

 Odpowiedź: 

"bo duży kraj..."

 

 

Pytanie: 

Opisz zmiany przyrostu naturalnego w Polsce w latach 50.

Odpowiedzi:

"Przyrost naturalny jest wtedy bardzo duży, bo ludzie po wojnie odstresowują się i masowo zakładają rodziny (wielodzietne)."

 

"Ludzie chętnie szukali "drugiej połówki" pocieszeni byli, szczęśliwi i czuli się bezpiecznie z zakończenia wojny."

 

 

Pytanie:

Opisz jak działa elektrownia szczytowo - pompowa.

Odpowiedź:

"Woda spływa z wysokich gór napędzając turbiny. Następnie woda ta jest z powrotem pompowana na górę i znów spływa produkując energię."

 

 

Pytanie:

Wymień ekologiczne źródla energii wykorzystywane w Polsce.

Odpowiedź:

"wiatr, słońce woda,... CHOMIKI."

 

 

Pytanie:

Wymień dominujące zwierzęta hodowlane w Polsce.

Odpowiedź:

"Kurki i inny drób, krówki, świnki, owieczki i baranki."

 

 

Pytanie:

Opisz zmiany migracji Polaków po II wojnie światowej.

Odpowiedź:

"(...) Z czasem ludność się rozmnożyła i jej stan powrócił do tego sprzed wojny (...)"

 

 

Pytanie:

Podaj konkretne przykłady katastrof jakie miały miejsce w Polsce w ostatnim pół roku i czego dotyczyły.

Odpowiedź:

"Powódź na Stadionie Narodowym"

 

 

Pytanie:

Podaj przyczyny przewagi liczby kobiet nad mężczyznami w wieku około 40-85 lat.

Odpowiedź:

"Kobiety nie mają testosteronu przez co żyją dłuzej. I tym samym mężczyźni umierają, to one się trzymają."

 

 

Pytanie:

Podaj przyczyny niskiego przyrostu naturalnego w Polsce w chwili obecnej.

Odpowiedź:

"Co raz mniej pokoleń 'do produkcji dzieci'"

 

 

Pytanie:

Wyjaśnij co to jest przyrost rzeczywisty ludności.

Odpowiedź:

"Przyrost w warunkach naturalnych."

 

 

Pytanie:

Wyjaśnij pojęcie wsi.

Odpowiedzi:

"Mieścina bez praw miejskich, mała, skromna."

 

"Skupisko domów i sklepów oddalone od miasta, gdzie przeważają gospodarstwa rolne i jest dużo villi. Tak do 5 tys. ludzi."

 

 

Pytanie:

Wyjaśnij pojęcie aglomeracja.

Odpowiedź:

"Obszar dookoła miast, w którym trzeba płacić więcej za bilety."

 

 

Pytanie:

Podaj przyczyny zmniejszonej liczby ludności w przedziale wieku 65-75 lat.

Odpowiedź:

"Podnoszą wiek emerytalny, ludzie nie dożywają emerytur."

 

 

Pytanie:

Podaj przykładowe 4 funkcje miasta.

Odpowiedź:

"Życiodajne."

 

 

Pytanie:

Jakie są przyczyny małego bezrobocia w niektórych województwach Polski?

Odpowiedź:

"Są lepiej rozwinięte, ludzie są mądrzejsi i wiedzą że rodzinę trzeba mieć."

 

 

Pytanie:

Wyjaśnij co oznacza "zielona rewolucja".

Odpowiedzi:

"Rewolucja mająca na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska."

"Aby ludzie zaczęli hodować herbatę."

"Nagły rozkwit roślinności po zakończeniu pory suchej."

"W Indiach jest dużo obszarów na których rosną plantacje herbaty. Ma ona kolor zielony."

 

 

Pytanie:

Co to są slumsy?

Odpowiedzi:

"Biedni ludzie, nie mający domów, mieszkają zazwyczaj w przyczepach kampingowych."

"Grupa "brudnych" ludzi, bardzo biednych, włócząca się po ulicach, często zażywająca narkotyki."

 

 

Pytanie:

Podaj skutki wybuchu wulkanu.

Odpowiedź:

"Katastrofalne uszkodzenia ludzi, a nawet śmierć."

 

 

Pytanie:

Podaj związek między człowiekiem i hydrosferą.

Odpowiedź:

"Hydrosfera dostarcza człowiekowi owoców morza, wody i rozrywki."

 

 

Pytanie:

Który z wymienionych krajów nie jest zaliczany do tzw. tygrysów azjatyckich oraz wyjaśnij co oznacza to pojęcie?

Odpowiedź:

"a) Birma; Tygrys azjatycki to zwierzę z rodziny kotowatych zamieszkujące kontynent azjatycki (np. tygrys bengalski)"

 

 

Pytanie:

Opisz jak powstała Mierzeja Helska.

Odpowiedzi:

"Mierzeja helska powstała przez działanie lądolodu. Kiedy lądolód zaczął się przesuwać tam powstało morze. Mierzeja zaczęła się odłączać od lądu i trwa tak po dziś dzień."

"Woda stopniowo podmywała gleby i "pozostawiła" tylko skalny fragment w postaci półwyspu."

"Na skutek przybrzeżnych prądów morskich kawałek lądu oderwał się od wybrzeża i jest połączony z resztą lądu w jednym miejscu. Powstał charakterystyczny cypel zwany Mierzeją Helską. Panują tam nieco inne warunki klimatyczne (klimat na więcej cech morskich)."

"Mierzeja helska proszę pani powstała w dość ciekawy sposób, który zaraz opiszę. Otóż, powstała na skutek osadów z morza "wyrzucanych" przez fale morskie oraz ów fale kształtowały ją z każdej strony w taki sposób jak na moim rysunku (ściskały ją z obu stron)."

 

 

Pytanie:

Opisz etapy powstania Karpat.

Odpowiedź:

 "Na początku one powstały w paleozoiku (wiele procesow górotwórczych). Później były długom długo "wynoszone", lecz w mezozoiku był okres spokoju przez około 150 mln lat. W kenozoiku dalej byly wynoszone. No i one cały czas rosły. Bbyły wypiętrzane bardzo ładnie na teraz w Polsce według mnie są jednymi z najladniejszych gór w Polsce. Ich wspaniała budowa urzekła mmnie od pierwszego razu gdy je zobaczyłem, a ich ogrom myślę, że by poraził niejednego twarzdiela. Czasami tam jeżdżę z rodzicami by podziwiać te wspaniałe widoki, które rozciągają się z tych gór. Gdy wchodzę na nie, w końcu czuję, że żyję. Wiem wtedy, że robię, to co kocham. Mam nadzieję, że moje przygody z górami nigdy się nie skończą."

 

 

Pytanie:

Podaj przykład współzależności między pedosferą, a hydrosferą.

Odpowiedzi:

"Woda z hydrosfery paruje, gdzie w pedosferze tworzą się chmury, z których spada deszcz i znów do hydrosfery."

"W pedosferze zachodzą zjawiska pogodowe, a niektóre np descz nie miałyby miejsca gdyby nie woda zawarta w hydrosferze, gdyż z niej woda wyparowuje."

 

 

Pytanie:

Izobary są to:

Odpowiedzi:

"Linie oznaczające wysokość gór. Rosną wraz z wysokością npm."

"Im ciemniejsza barwa koloru żótego, to szczyty są wtedy coraz wyższe."

"Linie na mapie określające jak duża jest góra bądź kotlina."

"To miejsca gdzie stoją wody gorące, wulkaniczne."

"Różnorodne plamy oznaczające różnice temperatur. jaśniejszy kolor - zimniejsza temperatura."

"To linie na mapie pokazujące wysokość barów."

 

 

Pytanie:

Podaj 4 czynniki, które sprzyjały osiedlaniu się w Australii w XVII wieku.

Odpowiedź:

"a) aborygeni umierali na nowe przyniesione choroby
b) mały opór Aborygenów
c) mniej Aborygenów niż kolonistów
d) wysyłanie tam skazańców - budujących i pracujących"

 

 

Pytanie:

Wyjasnij pojęcie basen artezyjski.

Odpowiedzi:

"Jedna z wód oblewających Australię"

"Jest to basen, ktory się robi z topnienia się lodowca."

"Jest to dziura przebijająca się przez wszytskie warstwy basenu artezyjskiego."

"To obszar polodowcowy. Gdy istniał tam lodowiec to ziemia się spłaszczyła, a jak go nie ma to się podnosi."

 

 

Pytanie:

Wyjaśnij pojęcie: Archipelag.

Odpowiedzi:

"Półwysep."

"Wysunięty Z kontynentu kawałek ziemi."

"Zbiór gór."

"Długi ciąg gór."

"Typ wybrzeża morskiego."

 

 

Pytanie:

Podaj dwie różnice między Antarktydą, a Arktyką.

Odpowiedzi:

"Antarktyda jest krajem z lodu, a Arktyka różnie."

"Na Arktykę skąłdają się 3 kraje."

"Antarktyda jest lodem na ziemi, a w Arktyce przważa lud (i dużo wysp)."

"Antarktyda jest na wyspie, a Arktyka to w większości lądolód."

"Połozenie na różnych biegunach."

"Arktyka jest na góże, a Antarktyda na dole."

"Antarktyda jest prawie w całości z wody."

"W Arktyce jest o wiele wilgotniejsze ciśnienie."

 

 

Pytanie:

Co to jest anekumena?

Odpowiedzi:

"Rzadkie rośliny."

"Obszar z dobrymi warunkami ekumenicznymi."

 

 

Pytanie:

Co to jest atol?

Odpowiedzi:

"To nazwa pustyni w Australii."

"Podwodna wyspa."

"Olbrzymi ostaniec w Australii."

 

 

Pytanie:

Co to jest lodowiec szelfowy?

Odpowiedź:

"Lodowiec, który ma w sobie piasek."

 

 

Pytanie:

Rdzenna ludność Australii to....

Odpowiedź:

"To Innuici. ich przodkowie przybyli z Rosji."

 

 

Pytanie:

Zakreśl zagrożenia dla środowiska przyrodniczego Antarktydy.

Odpowiedź:

"Przeludnienie."

 

 

Pytanie:

Rozpoznaj klimatogram, który dotyczy Australii. Uzasadnij swój wybór.

Odpowiedź:

"Australia jest na biegunie południowym co sprawia, że zimne miesiące są w środku roku."

 

 

Pytanie:

Oblicz czas miejscowy w Manaus.

Odpowiedź:

"Jest 4:80 rano..."

 


Pytanie:

Twoje pomysły na rozwiązanie problemów biedy w Afryce:

Odpowiedź:

"Kupowanie prezerwatyw."

 


Pytanie:

Wymień problemy społ-gosp. Afryki.

Odpowiedź:

"Dużo dyslektyków."

 


Pytanie:

Co to jest rzeka okresowa?

Odpowiedź:

"To rzeka która napełnia się tylko w porze suchej."

 


Pytanie:

Wymień ludy zbieracko - łowieckie w Afryce.

Odpowiedź:

"Zambezi."

 


Pytanie:

Wymień parki narodowe Afryki.

Odpowiedź:

"a) P.N. w Kambodży
b) P.N. w Amazoni
c) P.N. w Gizie"

 


Pytanie:

Podaj najbardziej zaludnione obszary Afryki.

Odpowiedź:

"Kotlina Kongo."

 


Pytanie:

Znaczne dochody gospodarce Wenezueli przynosi eksploatacja złóż?

Odpowiedź:

"Kukurydzy i ziemniaków."

 


Pytanie:

Kto kolonizował obszary Ameryki na południe od rzeki Rio Grande?

Odpowiedź:

"1. Chindusi
2. Murzyni jako niewolnicy."

 


Pytanie:

Scharakteryzuj energię geotermalną w Polsce.

Odpowiedź:

"Jest to energia pozyskiwana przez wodę, która jest ogrzewana w energiach atomowych i filtrowana."

 


Pytanie:

Opisz rozwój przemyslu w Polsce w okresie międzywojennym.

Odpowiedź:

"Rozwinął się eksport owoców za granicę. Zaczęto sadzić inne rodzaje drew niż sosny, ponieqaż tych było najwięcej po wycince przez Niemcy. Rozwinął sie eksport w duzej ilości drewna."

 


Pytanie:

Co to jest rana szarpana?

Odpowiedzi:

"To rana gdy np. przez przypadek włożymy rękę do jakiegoś urządzenia np do maszynki do mielenia mięsa."
"Jest wtedy gdy nie dochodzi do całkowitego rozerwania."

 


Pytanie:

Co to jest gaśnica śniegowa?

Odpowiedzi:

"Gasimy nią pożary rzeczy, które mogą mieć kontakt z wodą, kiedy już śnieg stopnieje."

"Służy do gaszenia ludzi."

 

 

Pytanie:

Opisz zmiany przyrostu naturalnego w Polsce w latach powojennych.

Odpowiedź:

"Był wyż, bo żołnierze dostali zapłaty i mogli sobie pozwolić na rodzinę oraz na większą liczbę dzieci."

 

 

Pytanie:

Co to jest rolnictwo?

Odpowiedź:

"Rolnictwo polega na wydobyciu i transporcie dóbr rolniczych."

 

 

Pytanie:

Opisz jak działa elektrownia szczytowo pompowa.

Odpowiedź:

"To typ elektrowni, w której się wydobywa najczęściej węgiel, który potem jest wykorzystywany do wytwarzania energii cieplnej."

 

 

Pytanie:

Jaką pogodę kształtuje monsun zimowy w Indiach?

Odpowiedź:

"Sprawa, że rzeki zamarzają."

 

 

Pytanie:

Co to sa zasoby nieodnawialne?

Odpowiedź:

"To zasoby, których nie da się już odzyskać np. wiatr, energia słonczna."

 

 

Pytanie:

Wymień zwierzęta hodowlane w Polsce.

Odpowiedź:

"Wołowina."

 

 

Pytanie:

Podaj czynniki ograniczające rozwój Okręgu Warszawskiego.

Odpowiedź:

"Warszawa jest ogólnie nielubiana."

 

 

Pytanie:

Jak sprawdzamy czy osoba oddycha?

Odpowiedzi:

"Poprzez sprawdzenie czy tętnica się porusza. Jeśli tak, to osoba oddycha."
"Przykładamy równocześnie policzek do ust i nos do ucha."

 

 

Pytanie:

Jak powstał węgiel kamienny?

Odpowiedzi:

To rośliny, które spadły na ziemię.

W Paleozoiku w karbonie było wiele pożarów i rośliny spaliły się na węgiel

 

 

Pytanie:

Wyjasnij przyczynę dużych opadów w Tatrach.

Odpowiedź:

Ponieważ jest to teren górzysty, więc ma bliżej do nieba.

 

 

Pytanie:

Opisz wody podziemne w Polsce.

Odpowiedź:

Występują na północy Polski. Jest to nieduża sieć rzeczna pod ziemią.

 

 

Pytanie:

Opisz etapy powstania Sudetów.

 

Odpowiedzi:

Wypiętrzenie, załamanie, redukcja.
Marszczenie skał, wypiętrzanie, erozja skalna w lodowcach, wypiętrzanie.

 

 

Pytanie:

Podaj przykład pozytywnego wpływu człowieka na środowisko.

Odpowiedź:

Szczątki ludzkie mogą wpływać na żyzność gleb.

 

 

Pytanie:

Co to jest serir?

Odpowiedź:

Rodzaj piachu.

 

 

Pytanie:

Twoje propozycje na rozwiązanie problemu biedy w Afryce.

Odpowiedzi:

Zmniejszenie liczby ludności
Wyciągać kasę z turystów

 

 

Pytanie:

Podaj różnicę między Arktyką, a Antarktydą.

Odpowiedź:


Leżą na różnych południkach.

 

 

Pytanie:

Co to jest lodowiec szelfowy?

Odpowiedź:

Jest to lodowiec, który stanowi barierę powietrzną dla kontynentu.
Lód Antarktydy leży na glebie.

 

Pytanie:

Góra lodowa to:

Odpowiedź:

Stała bryła lodu poruszająca się na terenie Antarktydy

 

 

Pytanie:

Cechy klimatu Antarktydy:

Odpowiedzi:

śnieg jest ciemny
temperatury zimą dochodzą do - 100 stopni
nie padają promienie słoneczne

 

 

Pytanie:

Jakie czynniki wpływają na degradację gleby?

Odpowiedź:

Kradzież gleby

 

 

Pytanie:

Na czym polega rolnictwo?

Odpowiedź:

To hodowla zwierząt lub roślin na danym obszarze w celu sprzedania ich lub zjedzenia

 

 

Pytanie:

Opisz jak działa elektrownia szczytowo-pompowa:

Odpowiedzi:

Surowce zostają wypompowane z wnętrza ziemi przez pompę.
za pomocą pompy z Ziemi wyprowadzana jest energia. Energia ta działa przy wydobywaniu ropy naftowej i gazu ziemnego

 

 

Pytanie:

Opisz zmiany liczby ludności Polski w latach 50 i 60.

Odpowiedź:

W latach 60 był niż demograficzny , bo ludzie którzy mieli teraz dzieci, zginęli w II wojnie światowej.