Podróże

Konkurs geologiczny

Konkurs geologiczny – Ziemia w okowach lodu 2015/2016

W dniu 17 maja rozegrał się regionalny finał konkursu geologicznego (województwo małopolskie i podkarpackie). Uroczystość odbyła się w tym roku w siedzibie Polskiego Instytutu Geologicznego w Krakowie. Zostało zaproszonych tylko 12 najlepszych uczniów z obu województw - po 6 z gimnazjum i szkoły średniej. Aby dostać się do tego etapu uczniowie musieli wcześniej napisać pracę do wyboru na temat: 1. Glacjalnej ciekawostki Polski, 2. Globalne ocieplenie, czy kolejne zlodowacenie? oraz 3. Neandertalczyk - drapieżny osiłek, czy bystry twardziel?

Podczas uroczystości uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych napisali test, który zdecydował o ostatecznej klasyfikacji w regionie.

Nasz uczeń Aleksander Kotarski (3c) zajął wysokie III miejsce, a Agata Meszka otrzymała wyróżnienie.

Po podliczeniu punktów testu organizatorzy wręczyli finalistom nagrody i na koniec poczęstowali pizzą.

 • Test konkkursowy	
Test konkkursowy
 • Alek i Agata	
Alek i Agata
 • Alek i pingwiny z Madagaskaru na teście
Alek i pingwiny z Madagaskaru na teście
 • Pingwiny przewijały się na całym konkursue
Pingwiny przewijały się na całym konkursue
 • Agata otrzymuje wyróżnienie
Agata otrzymuje wyróżnienie
 • Alek odbiera III nagrodę
Alek odbiera III nagrodę
 • Dyplom Alka
Dyplom Alka
 • I jeszcze pamiatkkowe zdjęcie przy fantastycznym globusie
I jeszcze pamiatkkowe zdjęcie przy fantastycznym globusie

 

 

Konkurs geologiczny - Skrzydlaty eksperyment Ziemi 2014/2015

Nasz uczennica Natalia Wójcik zajęła wysokie III miejsce.

Uroczystość półfinałowa odbyła się w tym roku w Muzeum Przyrodniczym Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk znajdującym się w Krakowie przy ulicy Św. Sebastiana 9.

Podczas uroczystości uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych napisali test, który zdecydował o ostatecznej klasyfikakcji w regionie, wszyscy mieli okazję obejrzeć z przewodnikiem zbiory Muzeum lub wziąć udział w warsztatach przyrodniczych. Wręczyliśmy finalistom nagrody i na koniec poczęstowali pizzą.

Tematy prac wyglądały następująco:

1. Skrzydlaty eksperyment Ziemi.
Ewolucyjne powstanie zdolności aktywnego lotu niektórych zwierząt nie przyszło łatwo... Przede wszystkim wymagało czasu i przeprowadzenia istotnych zmian w budowie ciała (np. błoniaste skrzydła gadów nie pojawiły się przecież u nich z dnia na dzień).Eksperyment ten okazał się być bardzo trudny, skoro zaliczyli go nieliczni – tylko cztery linie ewolucyjne prowadzące do skrzydlatych owadów, gadów latających, ptaków i nietoperzy. Dlaczego więc zwierzęta zdecydowały się na podbój przestworzy? Jakie były zalety i wady z faktu posiadania skrzydeł? Czekamy na Twoją opinię w tej sprawie.

2. Asy przestworzy!
Który z przedstawicieli kopalnych zwierząt – owadów, gadów latających, ptaków, nietoperzy (wybierz jeden przykład), zasługuje Twoim zdaniem na miano pradawnego asa przestworzy? Uzasadnij swój wybór.

3. Właściciel pradawnego superskrzydła!
Karbońskie owady, jurajski praptak, kredowe gady latające i paleogeńskie nietoperze... Te na pierwszy rzut oka tak różne od siebie zwierzęta łączy jednak jeden wspólny element – skrzydła! W swojej pracy przedstaw krótką analizę budowy skrzydeł wszystkich wymienionych powyżej grup zwierząt. Następnie wybierz to (jeden przykład), które Twoim zdaniem był najlepsze, najbardziej funkcjonalne, najtrwalsze itd. Uzasadnij swój wybór.

 

 • Konkurs geologiczny PIG - Natalia pisze testKonkurs geologiczny PIG - Natalia pisze test
 • Finaliści konkursuFinaliści konkursu
 • Natalia Wójcik - III miejsceNatalia Wójcik - III miejsce

 

Konkurs geologiczny - Drapieżne oblicza Ziemi 2013/2014

Zgłosiliśmy 9 prac do konkursu.

Na 12 laureatów konkursu w regionie karpackim (woj. małopolskie i podkarpackie) aż 3 osoby zajęły wysokie miejsca:

 • II miejsce: Maja Stefańska i Ula Filipowicz
 • III miejsce: Marta Macyk

 

Tematy prac:

Należy napisać pracę na jeden z poniższych tematów, a następnie przesłać ją do Oddziału Karpackiego PIG-PIB w Krakowie.

 1. Drapieżny architekt Ziemi... W ciągu 4,6 miliarda lat, nasza Ziemia zmieniła się z ognistej, gorącej planety w świat błękitnych oceanów i zielonych kontynentów. Które procesy geologiczne – wewnętrzne czy zewnętrzne, mają (lub miały w przeszłości) Twoim zdaniem większy wpływ na ukształtowanie powierzchni Ziemi? Uzasadnij swój wybór.
 2. Największy drapieżnik Ziemi! Ciągła rywalizacja – w wodzie, w powietrzu, na lądzie! Walka o przetrwanie, nieustającą bitwa z nie zawsze sympatycznymi sąsiadami o prawo do zajmowanych przestrzeni i źródeł pożywienia, polowania i ucieczki, drapieżnicy i ich ofiary... Tak najprościej scharakteryzować można historię ewolucji życia na naszej planecie. Który z przedstawicieli pradawnej fauny lub flory zasługuje Twoim zdaniem na miano największego drapieżnika Ziemi? Uzasadnij swój wybór.
 3. Druga młodość zapomnianych wyrobisk... Człowiek to dumny gospodarz Ziemi - przywykliśmy uważać ją za swoją własność, chętnie korzystamy z jej bogactw naturalnych. Wystarczy się tylko rozejrzeć, a zobaczymy wkoło pełno zapomnianych miejsc po dawnej eksploatacji węgla, piasku, surowców skalnych, minerałów... W większości to opuszczone kamieniołomy i wyrobiska, przeważnie zarośnięte i wypełnione śmieciami! Przedstaw nam własny projekt zagospodarowania istniejącego lub hipotetycznego terenu poeksploatacyjnego w taki sposób, aby służył on w przyszłości celom edukacyjnym wszystkim miłośnikom szeroko pojętych nauk o Ziemi.

 

 

 • Konkurs geologiczny PIG - laureatki połfinałuKonkurs geologiczny PIG - laureatki połfinału
 • Geologiczny wykładGeologiczny wykład
 • Wykład o dinozaurachWykład o dinozaurach
 • Marta odbiera nagrodę za III miejsceMarta odbiera nagrodę za III miejsce
 • III miejsceIII miejsce
 • Laureacie półfinału Okręgu PodkarpackiegoLaureacie półfinału Okręgu Podkarpackiego